Overzicht afgeronde WOO-verzoeken

U kunt informatie over WOO-verzoeken opvragen via woo@brabant.nl, onder vermelding van betrokken datum en omschrijving woo-aanvraag.

Nummer Omschrijving WOO-aanvraag
C2307743

Gebiedsgerichte aanpak Brabants Natuurnetwerk

C2307405
Verstedelijking Kloosterveld Sterksel
C2298655
Subsidies aan ondernemingen
C2307132
Woningbouw Fortduinen Cromvoirt
C2307017
Bouw school in Eindhoven
C2306918
Plan MER N69
C2301579
Champellet subsidies POP3
C2306468
Stiltegebied Chaamse bossen
C2306382
Interbestuurlijk toezicht en huisvesting statushouders
C2306210
PAS over kazerne en onderneming
C2305398  
Verkeerscijfers wegen Oostelijke Langstraat
C2306210
NB vergunningen kazerne en bedrijf
C2303068
Oostelijke Landweg ’s-Hertogenbosch
C2301579
Eindrapport POP3 project
C2306918
Plan MER N69
C2298655
Subsidies aan ondernemingen
C2304751

Schade door wolven veroorzaakt

C2298827
Informatie over bedrijven
C2299004
Informatie over de GOL
C2299130
GOL en stikstof
C2299755
Overzicht woningbouwplannen
C2300319
Ontwerpbeschikking Oostelijke Langstraat
C2298552
Vergisting dierlijke meststoffen
C2298267
Vuurwerkevenementen
C2301067
Locatie in Rijsbergen
C2300864
Aanbestedingen GOL
C2302154
Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Waalwijk
C2302600
Subsidieregeling milieu en waterplan
C2302688
Wegenlegger Haaren
C2303524
Overleg met de gemeente Gemert-Bakel
C2303908
Ontwikkeling Bravis/Bulkenaar Roosendaal
C2301244
Bestemmingsplan Ertveld ’s-Hertogenbosch         
C2301067
Bestemming perceel in Rijsbergen  
C2300864
Aanbesteding werkzaamheden GOL
C2302688
Wegenlegger voormalige gemeente Haaren
C2303524 Verslag van een gesprek met de gemeente Gemert-Bakel
C2303908 Ruimtelijke ontwikkeling Bravis/Bulkenaar in Roosendaal
C2298872
Contacten met gesubsidieerde organisaties
C2299755
Woningbouwlocaties
C2299136
Natuurcompensatie
C2298552
Vergisting dierlijke meststoffen
C2301597
Agrarische onderneming in Uden
C2299543
Motorrijtuigenbelasting
C2298704
Bestemmingsplan in Made
C2298174  Invoering van de WOO
C2299567
Subsidie uit het POP3- programma
C2299044 Perceel in Vlijmen
C2298827 Relaties van de provincie met ondernemingen
C2299428
Intrekken emissierechten in Gennep
C2297893
Stadsbos 013 Tilburg
C2295499
Vraag over kernenergie en kleine kernreactoren (ook wel mini-kernreactoren of small modular reactors (SMR)
C2294854
Lening aan een recreatieonderneming
   
   
   

Contact

Afgeronde Woo-verzoeken