Fase: ontwerpbesluit genomen

 1. Inland Terminal Veghel BV - Veghel - omgevingsvergunning

  05-02-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 18 januari 2005 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van een voorschrift dat vervangen wordt. De inrichting is gelegen aan de Marconiweg 3-5 Veghel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Veghel, Marconiweg 3 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Laarakkers BV - Sambeek - omgevingsvergunning

  05-02-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 16 oktober 2009 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. De inrichting is gelegen aan de Stalenberg 18 te Boxmeer.

  Bron: Vergunningen Locatie: Sambeek, Stalenberg 18 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Bio Dry B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  12-01-2018

  Op 7 november 2011 is een omgevingsvergunning verleend aan Biodry BV voor het oprichten van een inrichting bestemd voor het opwerken van houtsnippers met laag calorische waarde naar hoog calorische waarde aan de Siloweg 27-29 te ?s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk 2816059. Een eerder verleende omgevingsvergunning kan onder bepaalde voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in enkele artikelen in paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 1 onder b en lid 2 onder b, 2.31a en 2.33 van de Wabo de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 7 oktober 2011 van Biodry BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften, deze zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2011 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Siloweg 27 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Nutricia Cuijk BV - Cuijk - omgevingsvergunning

  06-11-2017

  De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar PGS15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

  Bron: Vergunningen Locatie: Cuijk, Grotestraat 91 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 6. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 7. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 8. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 9. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 10. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 11. Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) - omgevingsvergunning

  01-11-2016

  op 2 november 2004 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de op 22 juni 2007 verleende veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, thans omgevingsvergunningen, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (milieu) in te trekken. Reden voor het verzoek is het feit dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning. Op de locatie worden geen afvalstoffen die afkomstig zijn van buiten de inrichting meer ingenomen en op- en overgeslagen

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning
 12. Kwaliflex B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  25-02-2016

  Het betreft het uitbreiden van de werktijden en afvalstoffen, het wijzigen van procesinstallaties, inrichtingsgrens en opslagvoorzieningen en het plaatsen van silo's, containers, geluidschermen en een weeghokje aan de Molenstraat 40 te Wanroij. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van de inrichting, het (ver)bouwen van bouwwerken en het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Tevens is gebleken dat het noodzakelijk is om een maatwerkvoorschrift te stellen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Molenstraat 40 Soort: Omgevingsvergunning
 13. OBM-MvO Holding BV - omgevingsvergunning

  23-12-2015

  het bouwen van een romneyloods, het plaatsen en gebruiken van een grindbreker, het realiseren van keerwanden, inclusief een voorziening voor het veiligstellen van explosieven en het wijzigen van het spoortracé, indeling zuidelijk terreindeel, vloeistofdicht terrein en de waterzuivering (en aantal debietmeters). De aanvraag omvat tevens een verzoek tot wijziging van voorschriften verbonden aan de geldende oprichtingsvergunning en een verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning d.d. 20 december 2011, nr. 2858271 (bouwen waterbassin), voor de inrichting

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning