Verkeer en vervoer: Verkeer over land (4)

 1. Toestemming vragen voor een strokenbord

  27-08-2020

  Objecten of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, reguliere bewegwijzering of strokenborden. Wilt u dat uw object of terrein ook op een bord langs de weg staat? Dan kan dit op de reguliere bewegwijzering of door een strokenbord. U heeft daar een vergunning voor nodig. Voor toeristische of recreatieve objecten of terreinen zijn er bruin-witte borden. Bewegwijzeringsborden voor andere objecten en terreinen zijn blauw-wit.

  Bron: Producten
 2. Wedstrijden op de weg, ontheffing

  27-08-2020

  Een wedstrijd is een vergelijking van prestaties tussen deelnemers of voertuigen waarbij een prijs gewonnen kan worden. Voor Gedeputeerde Staten zijn er twee soorten wedstrijden: wedstrijden met voertuigen wedstrijden zonder voertuigen Wedstrijden met voertuigen zijn bijvoorbeeld wielerwedstrijden en foto- en puzzeltoertochten. De regels voor wedstrijden met voertuigen staan in de Wegenverkeerswet 1994. In deze wet staan wedstrijden met voertuigen die gehouden worden in één gemeente of in meerdere gemeenten. Een bijzondere soort wedstrijd met voertuigen is een wedstrijd met motorrijtuigen. Een wedstrijd zonder voertuig is bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of de wandelvierdaagse. Als u een wedstrijd zonder voertuigen wilt organiseren heeft u twee vergunningen nodig: een evenementenvergunning van de Burgemeester van de gemeente waar uw wedstrijd is een vergunning van Gedeputeerde Staten om de weg te mogen gebruiken voor de wedstrijd. Het is belangrijk dat op provinciale wegen het verkeer snel en veilig is. Daarom keuren Gedeputeerde Staten alleen wedstrijden goed, die in het verleden ook regelmatig zijn toegestaan. Nieuwe wedstrijden zonder voertuigen staan zij niet toe op provinciale wegen.

  Bron: Producten