Sport, welzijn en recreatie: Buitenrecreatie (3)

  1. Toestemming vragen voor een strokenbord

    20-02-2019

    Objecten of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, reguliere bewegwijzering of strokenborden. Wilt u dat uw object of terrein ook op een bord langs de weg staat? Dan kan dit op de reguliere bewegwijzering of door een strokenbord. U heeft daar een vergunning voor nodig. Dit staat in de Verordening wegen Noord-Brabant 2010. Voor toeristische of recreatieve objecten of terreinen zijn er bruin-witte borden. Bewegwijzeringsborden voor andere objecten en terreinen zijn blauw-wit.

    Bron: Producten