Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Beheer van wegen en vaarwegen (7)

 1. Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek

  15-04-2019

  De provincie heeft wegen en vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen.  Als het om een weg gaat dient u de vergunning in bij de provincie en als het om een vaarweg gaat dient u de vergunning in bij Waterschap Brabantse Delta.

  Bron: Producten
 2. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing

  26-11-2018

  De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u van plan bent om een viaduct of een brug over 1 van deze vaarwegen te plaatsen, dan moet u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. Als u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het handig om eerst te controleren wie de beheerder van de vaarweg is. Waterschap Brabantse Delta regelt het beheer. Voor deze vaarwegen moet u dan ook bij het waterschap een vergunning aanvragen.

  Bron: Producten
 3. Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod

  20-11-2018

  De provincie heeft wegen en vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen Indien u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen bij de provincie als dit een weg betreft en bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft in beheer bij de provincie.

  Bron: Producten