Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Beheer van wegen en vaarwegen (7)

  1. Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod

    27-08-2020

    De provincie heeft vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Indien u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft in beheer bij de provincie.

    Bron: Producten