Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Beheer van wegen en vaarwegen (7)

 1. Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek

  05-09-2019

  De provincie heeft wegen en vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen.  Als het om een weg gaat dient u de vergunning in bij de provincie en als het om een vaarweg gaat dient u de vergunning in bij Waterschap Brabantse Delta.

  Bron: Producten
 2. Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod

  27-08-2019

  De provincie heeft vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Indien u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft in beheer bij de provincie.

  Bron: Producten