Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (4)

 1. Wet natuurbescherming - ontheffing beschermde soorten

  18-11-2020

  Aantasting beschermde soorten door werkzaamheden Wanneer activiteiten of werkzaamheden schadelijk effecten hebben op beschermde soorten die daar aanwezig zijn, heeft u ontheffing nodig om die activiteiten of werkzaamheden uit te voeren. Het is niet toegestaan om beschermde diersoorten te verstoren, te verwonden of om hun verblijfplaatsen te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om de plek waar ze groeien te vernielen.

  Bron: Producten
 2. Wet natuurbescherming, vergunning gebieden Natura 2000

  18-11-2020

  U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren. Zorg ervoor dat u de digitale formulieren volledig en zorgvuldig invult, hierdoor kan uw aanvraag sneller worden afgehandeld. Het indienen van schriftelijke aanvragen raden we af, omdat dit vaak ten koste gaat van volledigheid, zorgvuldigheid en snelheid. Heeft u vragen over het invullen van de formulieren? Of heeft u feedback hoe de formulieren kunnen worden verbeterd? Neem dan contact op met de afdeling Formulierbeheer: eformulieren_formdesk@brabant.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst: info@ODBN.nl.

  Bron: Producten