Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (4)

  1. Wet natuurbescherming - ontheffing beschermde soorten

    24-07-2020

    Aantasting beschermde soorten door werkzaamheden Wanneer activiteiten of werkzaamheden schadelijk effecten hebben op beschermde soorten die daar aanwezig zijn, heeft u ontheffing nodig om die activiteiten of werkzaamheden uit te voeren. Het is niet toegestaan om beschermde diersoorten te verstoren, te verwonden of om hun verblijfplaatsen te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om de plek waar ze groeien te vernielen.

    Bron: Producten