Aanvrager/Melder
Vennootschap onder firma Acht
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.05.2022
Omschrijving
Een verschuiving binnen de jaarlijks te accepteren hoeveelheid afvalstoffen, zonder dat de totale jaarlijks maximaal te accepteren hoeveelheid (doorzet) wijzigt en enkele interne wijzigingen m.b.t. de sorteerhal.
Vergunning
Download Vennootschap onder firma Acht - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2022- 3445
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail