Aanvrager/Melder
Kwekerij Loos Moerstraten BV
Locatie
Moerstraten, Luienhoekweg 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 21.07.2020
Omschrijving
de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf
Weigering
Download Kwekerij Loos Moerstraten BV - Moerstraten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/094887
Datum laatste wijziging
20-07-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.