Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV BV
Locatie
Veghel
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de nieuwbouw van de pasta2storage
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2115313
Datum laatste wijziging
17-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.