Aanvrager/Melder
Maatschap Raymakers-Jaspers
Locatie
Odiliapeel, Beukenlaan 58a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de wijziging van een vleesvarkensstal
Weigering
Download besluit
Projectleider
T. van de Ven
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2201855
Datum laatste wijziging
06-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail