Aanvrager/Melder
Maatschap Raymakers-Jaspers
Locatie
Odiliapeel, Beukenlaan 58a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de wijziging van een vleesvarkensstal
Weigering
Download Maatschap Raymakers-Jaspers - Odiliapeel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
T. van de Ven
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2201855
Datum laatste wijziging
06-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.