Aanvrager/Melder
A.J. v.d. Vossenberg
Locatie
Venhorst, Hoekstraat 9
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 08.12.2020
Omschrijving
het intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning
Weigering
Download A.J. v.d. Vossenberg - Venhorst - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/132066
Datum laatste wijziging
07-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.