Aanvrager/Melder
Knaapen Renovatie en Onderhoud B.V.
Locatie
Eindhoven, Pinkstraat 14
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 14.07.2022
Omschrijving
(energetische) renovatiewerkzaamheden aan 65 woningen en 9 garages
Vergunning
Download Knaapen Renovatie en Onderhoud B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
ODBN
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z-161297
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail