Aanvrager/Melder
Enexis Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Wekkerstraat 25
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 11.06.2020
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download Enexis Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2020-6876
Datum laatste wijziging
15-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.