Aanvrager/Melder
Chugoku Paints B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Energieopslag met doubletsysteem -NBF-15: CMP Chugoku Paints BV te Heijningen, aanvraag Watervergunning
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16071556
Datum laatste wijziging
20-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail