Aanvrager/Melder
zandexploitatie Mill V.O.F
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De verlenging betreft het project Vlinderplas ? Hemelrijk II. Dit project heeft betrekking op de aanleg van een recreatieplas, natuurontwikkeling en de realisering van een ecologische verbindingszone.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2017-2900
Datum laatste wijziging
25-07-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail