Aanvrager/Melder
Trobas Gelatine BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een verzoek tot wijziging van voorschriften 8.8.10, 8.8.12 en 8.8.13, het aanbrengen van een extra overloopbeveiliging op diverse opslagvaten alsmede de wijziging van de opslag en aflevering van dieselolie en opslag van afgewerkte olie.
Vergunning
Download Trobas Gelatine BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Kieboom, J.A. van den
Zaaknummer
C2109970
Datum laatste wijziging
05-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.