Aanvrager/Melder
De Hoeve BV
Locatie
Valkenswaard, Maastrichterweg 150
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
Bouw nieuwe varkensstal
Verlening
Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2161440
Datum laatste wijziging
19-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail