Aanvrager/Melder
De Hoeve BV
Locatie
Valkenswaard, Maastrichterweg 150
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
Bouw nieuwe varkensstal
Verlening
Download De Hoeve BV - Valkenswaard - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2161440
Datum laatste wijziging
19-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.