Aanvrager/Melder
Maatschap H.A.J. van Leunen-Manders en M.C.A. van Leunen
Locatie
Asten, Pijlstaartweg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij
Vergunning
Download Maatschap H.A.J. van Leunen-Manders en M.C.A. van Leunen - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Aron van der Werf
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2052581
Datum laatste wijziging
04-02-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.