Aanvrager/Melder
Monobron Kanidas Best
Locatie
Best, Nazarethstraat 10
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een energieopslag met monobron.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
De heer M. Maessen
Contact
(088) 369 04 58
Zaaknummer
HZ_WWV-2015-2745
Datum laatste wijziging
29-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail