Aanvrager/Melder
VOF Van de Koppel
Locatie
Almkerk, Zandwijk 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 30.09.2020
Omschrijving
de wijziging/uitbreiding van een veehouderij
Weigering
Download VOF Van de Koppel - Almkerk - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/097612
Datum laatste wijziging
29-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.