Aanvrager/Melder
De Roover BV
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.12.2019
Omschrijving
wijzigingsbesluit Wind A16
Vergunning
Download De Roover BV - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
W. Michels
Contact
(013) 206 05 66
Zaaknummer
19110304 B
Datum laatste wijziging
15-01-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.