Aanvrager/Melder
REF Kantoor C.V.
Locatie
Eindhoven, Fellenoord 15
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieopslagsysteem ter plaatse van Rabobank Fellenoord te Eindhoven
Vergunning
Download REF Kantoor C.V. - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
HZ_WWV-2014-297
Datum laatste wijziging
19-08-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.