Aanvrager/Melder
REF Kantoor C.V.
Locatie
Eindhoven, Fellenoord 15
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieopslagsysteem ter plaatse van Rabobank Fellenoord te Eindhoven
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
HZ_WWV-2014-297
Datum laatste wijziging
19-08-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail