Aanvrager/Melder
BrabantWonenEnergie B.V.
Locatie
Oss, Joannes Zwijsenlaan 121
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een wijzigingsaanvraag om een Waterwetvergunning/ Het gaat om een aanvraag KWO-vergunning Project Zwanenberg aan de Joannes Zwijsenlaan 121 te Oss.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Esther Sanders
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-005753-130645-18822
Datum laatste wijziging
15-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail