Aanvrager/Melder
Privé persoon
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft de bouw van een nieuw landhuis inclusief circa 4 hectare te ontwikkelen landschap en natuur aan de Honderdmorgensedijk 2 te Vught.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2017-495
Datum laatste wijziging
23-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail