Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Opslag
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het verplaatsen en toevoegen van enkele opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen aan de Taylorweg 5 te Veghel.
Vergunning
Download Mars Nederland BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. van de Laar
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
9917-8768-52154
Datum laatste wijziging
23-02-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.