Aanvrager/Melder
VOF Relou-Gloudemans
Locatie
De Rips, Blaarpeelweg 18f
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2067507
Datum laatste wijziging
18-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail