Aanvrager/Melder
Canal Parc veste 1 B.V.
Locatie
Rosmalen, Empelseweg 32
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.05.2020
Omschrijving
het saneren en slopen van de aanwezige opstallen, kappen van bomen en het realiseren van 6 kavels met woningen
Weigering
Download Canal Parc veste 1 B.V. - Rosmalen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/101694
Datum laatste wijziging
14-05-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.