Aanvrager/Melder
OOC Terminals B.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 02.06.2020
Omschrijving
Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning van OOC Terminals BV, Merwedestraat 5 te Oss te weigeren.
Weigering
Download OOC Terminals B.V. - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer R. Smeets
Contact
(088) 369 05 35
Zaaknummer
HZ_WABO-2019-8633
Datum laatste wijziging
03-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.