Aanvrager/Melder
Van Rijssel - Van der Linden V.O.F
Locatie
Liempde, Boxtelseweg 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 26.03.2019
Omschrijving
wijzigen van een veehouderij
Vergunning
Download Van Rijssel - Van der Linden V.O.F - Liempde - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mevrouw C.Kroekenstoel
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z-085214
Datum laatste wijziging
25-03-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.