Aanvrager/Melder
Waterschap De Dommel
Locatie
Boxtel, Postbus 10001
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het verruimen van de acceptatie gecategoriseerde afvalstromen op rwzi Tilburg, voor de inrichting
Vergunning
Download Waterschap De Dommel - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
16032141
Datum laatste wijziging
20-05-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.