Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Postbus 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft de realisatie van tijdelijke kantoorunits op de locatie Taylorweg 5 te Veghel.
Vergunning
Download Mars Nederland BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. Brouwers
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-004958-127459-18768
Datum laatste wijziging
13-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.