Aanvrager/Melder
M.W.J.G. Smulders-A. Sterrenburg
Locatie
Dongen, Gemeentenweg 51
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download M.W.J.G. Smulders-A. Sterrenburg - Dongen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Vos
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/006400
Datum laatste wijziging
17-10-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.