Aanvrager/Melder
Essent Power BV
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het opnemen van een emissiegrenswaarde voor NOx van maximaal 100 mg/Nm3 voor de bestaande hulpketel 9
Weigering
Download Essent Power BV - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Jochems
Contact
(013) 206 04 52
Zaaknummer
16050813
Datum laatste wijziging
05-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.