Aanvrager/Melder
Essent Power BV
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het opnemen van een emissiegrenswaarde voor NOx van maximaal 100 mg/Nm3 voor de bestaande hulpketel 9
Weigering
Download besluit
Projectleider
S. Jochems
Contact
(013) 206 04 52
Zaaknummer
16050813
Datum laatste wijziging
05-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail