Aanvrager/Melder
Recycling Dongen BV
Locatie
Dongen, de Leest 26
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 20.02.2020
Omschrijving
een omgevingsvergunning voor het toevoegen van Euralcode 19 12 07 aan reeds vergunde euralcodes voor te accepteren houtafval
Vergunning
Download Recycling Dongen BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
20012017
Datum laatste wijziging
19-02-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.