Aanvrager/Melder
Familie Heijligers B.V.
Locatie
Heusden, Zeilhoekweg 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 15.06.2020
Omschrijving
Wijziging tenaamstelling van afgegeven vergunning.
Vergunning
Download Familie Heijligers B.V. - Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/115894
Datum laatste wijziging
16-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.