Aanvrager/Melder
Vrijborg B.V.
Locatie
Boxtel, Baroniestraat 24
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 18.10.2019
Omschrijving
het verwijderen van vegetatie en het realiseren van 7 nieuwe woningen en een woonzorghuis met 24 eenheden
Weigering
Download Vrijborg B.V. - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Dekker
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/097156
Datum laatste wijziging
17-10-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.