Aanvrager/Melder
Van Gansewinkel Nederland BV
Locatie
Eindhoven, Achtseweg Noord 33
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het vervangen van de mobiele kunststofshredder door een vaste kunststofshredder
Vergunning
Download Van Gansewinkel Nederland BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Smeets
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-3652
Datum laatste wijziging
13-11-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.