Aanvrager/Melder
SVZ Internationaal B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het intrekken van de vergunning krachtens de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het onttrekken van grondwater voor een industriële onttrekking ten behoeve van SVZ Internationaal B.V. gelegen aan de Oude Kerkstraat 8 te Etten-Leur.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
17040948
Datum laatste wijziging
31-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail