Aanvrager/Melder
Van Gog-Relou VOF
Locatie
Venhorst, Telefoonstraat 8
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Weigering
Download Van Gog-Relou VOF - Venhorst - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. van der Werf
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2076030
Datum laatste wijziging
09-10-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.