Aanvrager/Melder
Van Gog-Relou VOF
Locatie
Venhorst, Telefoonstraat 8
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Weigering
Download besluit
Projectleider
A. van der Werf
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2076030
Datum laatste wijziging
09-10-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail