Aanvrager/Melder
Gemeente Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Landsard 17
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 05.07.2019
Omschrijving
Aanleg van de wegenstructuur
Vergunning
Download Gemeente Eindhoven - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/097657
Datum laatste wijziging
04-07-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.