Aanvrager/Melder
V.O.F. Fam. de Groot
Locatie
Deurne, Goorsebergweg 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.12.2020
Omschrijving
de intrekking van de vergunning voor de veehouderij gelegen aan de Goorsebergweg 6, 5752 PX te Deurne
Weigering
Download V.O.F. Fam. de Groot - Deurne - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
ODBN
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z-134295
Datum laatste wijziging
14-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.