Aanvrager/Melder
SHELL Nederland Chemie BV
Locatie
Moerdijk, Chemieweg 25
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 17.11.2022
Omschrijving
het bouwen van funderingen in unit 9200 ter hoogte van het voormalige Service Centre en het bouwen van een nieuwe culvert in weg 13
Vergunning
Download SHELL Nederland Chemie BV - Moerdijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Ernst
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-037448
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail