Aanvrager/Melder
Ard van Calis
Locatie
Neerkant, Hoefbladweg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de wijziging van twee veehouderijen
Weigering
Download besluit
Projectleider
L. van Beek
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/005908
Datum laatste wijziging
13-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail