Aanvrager/Melder
Pluimveebedrijf FMG Jeuken
Locatie
Heusden Gem Asten, Achtermijterbaan 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Pluimveebedrijf FMG Jeuken - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Vera Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2100786
Datum laatste wijziging
02-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.