Aanvrager/Melder
Maatschap van den Tillaer
Locatie
Erp, Teuwseler 13
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Maatschap van den Tillaer - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Witjes
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2150488
Datum laatste wijziging
13-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.