Aanvrager/Melder
Stichting Signum
Locatie
'S-Hertogenbosch
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
energieopslagsysteem ter plaatse van De Kameleon gelegen op de hoek van de Antoon der Kinderenlaan en de Ophoviuslaan in 's-Hertogenbosch
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2090691
Datum laatste wijziging
16-01-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail