Aanvrager/Melder
Stichting Vivent
Locatie
Rosmalen, Vliertwijksestraat 369
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het gaat om een open bodemenergiesysteem voor verzorgingscomplex Mariaoord aan de Vliertwijkseweg 369 te Rosmalen.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Sanders
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
OLO 2029067
Datum laatste wijziging
17-10-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail