Aanvrager/Melder
Waterschap De Dommel
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 14.11.2023
Omschrijving
het aanpassen van de kering WK021
Vergunning
Download Waterschap De Dommel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/187773
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail