Aanvrager/Melder
OVG Projecten LXXII B.V
Locatie
Amsterdam, Postbus 87354
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het plaatsen van een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-3891
Datum laatste wijziging
07-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail