Aanvrager/Melder
Vlemmix Varkens B.V.
Locatie
Heusden, Pannenhoef 5a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.09.2020
Omschrijving
de exploitatie van een varkensbedrijf
Vergunning
Download Vlemmix Varkens B.V. - Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/127114
Datum laatste wijziging
21-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.